Om Massage

Forskare världen över har kunnat konstatera att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormonerna som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar.

Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, även kallat "lugn - och - ro - hormon"

Massage

• gör spända muskler mjuka och elastiska

• ökar blodcirkulationen i musklerna

• ökar lymfcirkulationen

• stärker immunförsvaret

• har en avslappnande effekt på kroppen

• ger en djupare och lugnare andning

• ökar utsöndringen av vätska och restprodukter

• ger en ökad kroppskännedom

• motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad

• har god effekt på träningsvärk

• motverkar spänningar vid smärttillstånd

• motverkar stress

• har en lugnande effekt på nervsystemet

• ökar vår koncentrationsförmåga

• ökar kroppens allmänna välbefinnande

Käkbehandling

Stress och spänningstillstånd sätter sig ofta i käkmuskulaturen med knäppningar, låsningar och tandgnisslan som följd, då kan käk- behandling vara ett alternativ

Revolving - en strukturell myofasciell behandlingsteknik

Begreppet Revolving myntades av naprapaten Richard Thörn, och har tidigare kallats Deep Tissue. Det är en behandlingsmetod som växt fram under Richards mångåriga terapeutiska arbete med bl a yrkesdansare, musiker och artister. Denna strukturella myofasciella massage upplevs som mycket behaglig samtidigt som den effektivt löser upp spänningar i kroppen. Huvudsyftet med en Revolvingbehandling är att genom att släppa på spänningar i muskler och fascior (muskelhinnor)

• återskapa korrekta rörelsemönster och balans i kroppen

• motverka slitage på leder, muskler och ligament

• minska smärta,förbättra prestation och öka välmåendet

Uttrycket myofasciell syftar på myo (muskel) och fascia ( hinna), alltså muskelhinna. Kroppens muskelhinnor har en funktion av stabilisering och formgivning åt muskulaturen samt ser till att olika muskelgrupper kan arbeta friktionsfritt intill varandra. Vid skador och inaktivitet styvnar dessa hinnor och försämrar musklernas arbetsförmåga och flexibilitet. Revolvingbehandling ökar muskelhinnornas flexibilitet och tillåter därmed musklerna att arbeta till sin fulla potential.

Strain and counterstrain

Strain and counterstrain eller vilolägesbehandling är en metod där man med hjälp av ömma punkter (tenderpoints) och bekväma lägen diagnostiserar och behandlar spänningar i hela kroppen. Den ömma punkten används för att lokalisera var spänningen (låsningen) sitter. Därefter för man kroppen in i ett läge av största möjliga komfort där smärtan från den ömma punkten avtar. I detta viloläge skickas signaler från den spända vävnaden till hjärnan att det känns bekvämt. Hjärnan skickar nu signaler till vävnaden att den ska släppa på spänningen. Denna kommunikation sker under stillhet. Slutligen för terapeuten långsamt patienten till normalläget under största möjliga avslappning.

Med strain and counterstrain kommer man åt att släppa på spänningar i djupt liggande vävnader som man inte når med t ex massage. Metoden kallas ibland för den mjuka kiropraktiken. Ett behagligt sätt att öka rörligheten i t ex ryggraden. Metoden fungerar bra både på akuta tillstånd som nackspärr och ryggskott men också på gamla spänningar och skador.

Longering är en manuell metod som innebär massage av uttöjda muskler

Longering är detsamma som muskeltöjning, en kombination av massage och stretching. Metoden har utvecklats av massören Hans Axelson och presenterades 1987.

Under behandlingen förhåller sig patienten helt passiv. Den muskel eller muskelgrupp som skall behandlas placeras i ett sådant läge att den blir uttöjd. I det uttöjda läget masseras sedan muskeln och huden däröver med särskilda glidande och töjande rörelser. Behandlingen stimulerar bl.a. blodcirkulationen. Longering är en lämplig behandlingsmetod för stela och förkortade muskler.

Triggerpunktsbehandling mot smärta som orsakats av spända muskelfibrer

En triggerpunkt är ett litet område i en muskelfiber där flera muskelceller har mycket förhöjd spänningsgrad. I friska och avslappnade muskler gör de ingen skada, men vissa har av långvariga spänningar blivit så "triggade" att det kan ge en lokal utstrålande smärta till ett specifikt utstrålningsområde i t ex. armar och fingrar. Massageterapeuten känner igenom en muskel vilken patienten upplever ömmar eller ger en molande smärta. Om man inte behandlar triggerpunkten så kommer den att förbli öm och ett positivt behandlingsresultat uteblir. Man behandlar triggerpunkten och det hindrar att smärtan och muskelspänningen sprids till andra delar av kroppen. Behandlingen kan ske på olika sätt, t ex statiskt tryck, töjning, strain and counterstrain eller kyla